DANAKS STRATEGI 2015-2020

DANAKs strategiplan har taget udgangspunkt i emner der er vedtaget efter drøftelser med kunder, bestyrelse og sektorudvalg.

DANAKS mission om at give virksomheder adgang til akkrediterede ydelser, som giver troværdig dokumentation for overholdelse af standarder, specifikationer og myndighedskrav indeholder nogle helt specifikke mål for DANAK som nationalt akkrediteringsorgan:

  • Levere akkrediteringsprodukter i overensstemmelse med kravene i de internationale akkrediteringsstandarder og specifikationer
  • Udbyde akkreditering af ydelser, som markedet og myndigheder efterspørger
  • Sikre at DANAK er internationalt anerkendt på alle relevante akkrediteringsområder
  • Udføre en effektiv og professionel bedømmelse af de akkrediterede virksomheder

DANAKS vision om at øge værdien af akkrediterede ydelser vil blive opfyldt gennem 10 handlingsplaner, der har følgende fokusområder:

  • Troværdigheden af akkreditering
  • Anerkendelse og øget brug af akkreditering og akkrediterede ydelser
  • Effektivt marked
  • Effektive akkrediteringsprocesser

Du kan læse strategiplanen her